Festival Atmosféra

Festival Atmosféra

https://www.instagram.com/festival_atmosfera/

2%

 

Ahojte,

už pri prvom ročníku som verila, že festival Atmosféra raz bude podujatie, ktoré budú ľudia poznať, a ktoré každoročne navštívia, lebo ho majú radi. Myšlienka Atmosféry je prinášať dobrú kultúru do Hontianskych Nemiec – na dedinu na strednom Slovensku.

Cieľom vždy bolo šíriť dobrú atmosféru aj k nám, do dedinky, kde sa podobné podujatia vôbec nekonajú a spolu s tímom dobrovoľníkov ju šírime už 7.rok. Môžeme to robiť dobrovoľne a nezištne počas celého roka aj vďaka podpore ľudí ako ste Vy.

Veríme, že aj tento rok finančne podporíte myšlienku Atmosféry, pretože aj vďaka Vám bude Atmosféra 2018 opäť krásnym slnečným víkendom plným zážitkov a nezabudnuteľnej Atmosféry.

Ďakujeme!

Grétka,
zakladateľka festivalu Atmosféra

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  –  2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  –  3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od festivalu Atmosféra pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyplňte formulár vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane – meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 %, resp. 3 % prijímateľovi.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma).
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na príšlušný daňový úrad Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní, aby previedli Vaše 2% (3%) na účet nášho občianskeho združenia

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
– 
do 15.2.: požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– do 31.3.: podávanie daňových priznaní
– do 30.4.: podávanie vyhlásenia k 2 %

 1. Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2017, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.
 2. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2018 – typ A sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osobytyp B – potom venujte pozornosť XIII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.
 1. Vypočítajte si:
  a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech Atmosféta, táto suma musí byť minimálne 3 eurá.
  b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste počas roka 2017 odpracovali minimálne 40 dobrovoľníckych hodín pre jednu alebo viac neziskových organizácií spolu – požiadajte ich o vystavenie Potvrdenia o výkone dobrovoľníckej činnosti.
 2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Atmosféra, občianske združenie, Hontianske Nemce 175, 962 65, IČO: 50088491. Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela Vami poukázané 2 % prijímateľovi.
 4. Vyplnené daňové priznanie doručte (odošlite poštou) najneskôr do 31. marca 2018 príšlušný daňový úrad Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2 % z dane na účet združenia.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
– 
do 15.2.: požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– do 31.3.: podávanie daňových priznaní

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0 % (2 %) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0 % (2 %), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.Pozor:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31. 3. 2017) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0 % z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0 % z dane
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (do 31. 3. 2017) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2 % z dane (tak ako po minulé roky)
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Doplňte identifikačné údaje o našom združení: Atmosféra, občianske združenie, Hontianske Nemce 175, 962 65, IČO: 50088491. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.
 4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) nášmu občianskemu združeniu, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, príšlušný daňový úrad Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad má 90 dní na to, aby previedol Vami venovanú sumu na účet združenia.

DÔLEŽITÉ TERMÍNY:
– 
do 15.2.: požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
– do 31.3.: podávanie daňových priznaní