5. – 7. August 2022 hontianske nemce

5. – 7. August 2022 hontianske nemce

Festival Atmosfera

Piatok

HLAVNÝ STAGE

DUB STAGE

DUŠA

INÉ

Festival Atmosfera

Sobota

POD HRUŠKOU

Festival Atmosfera

Nedeľa

HLAVNÝ STAGE

INÉ