Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 2. - 4. august 2024

Festival Atmosféra, Hontianske Nemce, 2. - 4. august 2024

Festival Atmosfera

2 % z dane

Prečo podporiť práve nás?

Už pri prvom ročníku sme verili, že Atmosféra raz bude festivalom, ktorý budú ľudia poznať a budú ho mať radi. Verili sme v myšlienku Atmosféry – ktorou je prinášať dobrú kultúru aj k nám do Hontianskych Nemiec, na dedinu na strednom Slovensku, a tým šíriť Atmosféru aj tam, kde sa podujatia podobného typu nekonajú. Atmosféru šírime do sveta už jedenásty rok, no ide to len vďaka ľuďom, ktorí nám s organizovaním pomáhajú nezištne počas celého roka a ľuďom ako ste vy, ktorí veria v myšlienku Atmosféry a podporujú nás finančne.

Lebo aj vďaka vám a vašej podpore bude Atmosféra 2023 opäť miestom, kde zažijete nezabudnuteľné zážitky. 

 

ĎAKUJEME!

Dôležité termíny

Do 15. 2. 2023

Požiadanie zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Do 31. 3. 2023

Podanie daňových priznaní pre fyzické osoby. Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v predĺženom termíne.

Do 31. 3. 2023

Podávanie daňových priznaní pre právnické osoby. Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %” poukazuje v predĺženom termíne.

Do 30. 4. 2023

Podanie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Zamestnanec

1. Do 15. 2. 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať

– 2 % z vašej zaplatenej dane 

– 3 % z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, vo vyhlásení označte políčko „spĺňam podmienku na poukázanie 3 % z daní“ a k vyhláseniu priložte potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo od prijímateľa pomoci. Ak ste dobrovoľnícky pracovali v roku 2022 pre Atmosféru, napíšte prosbu o vystavenie potvrdenia našej Hruške na hruska@festivalatmosfera.sk

3. Vo vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby prosíme vyplňte: meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Údaje o našom združení sme už vyplnili. (Číslo nášho účtu nepotrebujete, keďže celú daň platíte daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2 %, resp. 3 % prijímateľovi, čiže nám.)

4. Darovanie 2%(3%) je anonymné. Ak nám chcete sprístupniť informáciu o vašej podpore, môžete tak urobiť označením políčka „súhlasím so zaslaním údajov“, vďaka čomu sa dozvieme vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.

5. Obidve tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2023 na príslušný daňový úrad priradený k vášmu bydlisku. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Dokumenty na stiahnutie

Živnostník (SZČO)

Vaše 2 % z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022, zaplatili ste daň a nemáte nedoplatok na dani, ani za predchádzajúce obdobia.

1. Vyplňte si daňové priznanie. 

– V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2022 – typ A – sú uvedené kolónky na poukázanie 2 % – VIII. Oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

– Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B – potom venujte pozornosť XII. Oddielu – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona. 

2. Vypočítajte si:

– 2 % z vašej zaplatenej dane 

– 3 % z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, v daňovm priznaní označte políčko „spĺňam podmienku na poukázanie 3 % z daní“ a k priznaniu priložte potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo od prijímateľa pomoci. Ak ste dobrovoľnícky pracovali v roku 2022 pre Atmosféru, napíšte prosbu o vystavenie potvrdenia našej Hruške na hruska@festivalatmosfera.sk

3. Darovanie 2%(3%) je anonymné. Ak nám chcete sprístupniť informáciu o vašej podpore, môžete tak urobiť označením políčka „súhlasím so zaslaním údajov“, vďaka čomu sa dozvieme vaše meno a adresu, nie však poukázanú sumu.

4. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:
Atmosféra, občianske združenie
Hontianske Nemce 175
962 65
IČO: 50088491

5. Vyplnené daňové priznanie doručte (alebo odošlite poštou) najneskôr do 31. marca 2023 na príslušný daňový úrad vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 

Dokumenty na stiahnutie

Firma

Firma môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní. Informácie k poukázaniu sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní, časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.

– 1 % môže darovať každá firma

– 2% môže darovať len firma, ktorá v roku 2022 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5% z dane jej z príjmov

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Doplňte identifikačné údaje o našom združení:  
Atmosféra, občianske združenie
Hontianske Nemce 175
962 65
IČO: 50088491
Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete poukázať v ich prospech.

3. Darovanie 2%(3%) je anonymné. Ak nám chcete sprístupniť informáciu o vašej podpore, môžete tak urobiť označením políčka „súhlasím so zaslaním údajov“, vďaka čomu sa dozvieme vaše obchodné meno a sídlo, nie však poukázanú sumu.

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na príslušný daňový úrad Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. 

Dokumenty na stiahnutie